Pomembno je, da ustvarimo pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja

Predupokojitvene aktivnosti so tiste, s katerimi delavec (tudi nezaposleni) pridobi ustrezna znanja za planiranje tretje življenjske kariere, obenem pa je potrebno na družbeni ravni ustvarjati pogoje za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja. Odogvorili smo na nekaj ključnih prašanj o predupokojitvenih aktivnostih, o ustreznih pristopih ter o temeljih za oblikovanje strategije.

 

 

Drugi strokovni posvet projekta

8. januarja 2014 je potekal drugi strokovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), ki se ga je udeležilo več kot 150 strokovnjakov iz različnih sektorjev. Udeleženci so podali svoja stališča in poglede na izzive starajoče se družbe. Spregovorili so še posebej o trgu dela in upokojevanju, preventivi padcev, pripravi na starost ter dolgotrajni oskrbi. Projekt, pri katerem sodelujejo številni partnerji, vodi in koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Strani

Subscribe to Staranje.si RSS

Vsebinska področja projekta AHA.SI

Namen projekta AHA.SI je priprava podlag za vključitev v Strategijo za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji na treh vsebinskih področjih.

 

Trg dela in upokojevanje
Razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci je vse bolj skrb zbujajoče in ekonomsko nevzdržno. Zato bodo v okviru projekta pripravljene strokovne podlage za oblikovanje ukrepov in priporočil za spodbujanje podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja.
Aktivno in zdravo staranje
Ker je v vseh starostnih obdobjih in v vseh okoljih zdravje ključna razvojna vrednota, je vse socialne, ekonomske in družbene vsebine aktivnega in zdravega staranja potrebno povezovati z njegovo nadgradnjo. Zdrave navade naj postanejo ena od prvin bodoče kulture staranja in splošna družbena vrednota.
Neodvisno življenje
Dolgotrajno oskrbo bi morali prepoznati kot novo disciplino, v okviru katere naj bi se skrb za starejše premaknila iz formalnih institucij v domačo oz. skupnostno oskrbo. Cilj je predlagati postavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe na ravni države, ki bo finančno vzdržen, dostopen, usmerjen na uporabnika

Aktualno

1. oktober 2023 – Mednarodni dan starejših

29/09/2023

Vsako leto 1. oktobra obeležujemo Mednarodni dan starejših #UNIDOP2023 #OlderPersonsDay. Ta dan je bil razglašen za praznovanje in ozaveščanje o prispevku starejših ljudi k družbi ter o izzivih, s...

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan«

7/09/2023

Kdaj bo akcija potekala?

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan« bo intenzivneje potekala med 29. septembrom in 1. oktobrom 2023, ko...

1
2
3

Dogodki

Clive Needle, EuroHealthNet - komentar na zadnje srečanje in projekt AHA.SI

Na povezovalnem srečanju se nam je pridružil pomemben gost, gospod Clive Needle, direktor organizacije EuroHealthNet. Na kratko nam je predstavil organizacijo, iz katere prihaja, njihovo vlogo v oblikovanju evropskih politik ter podal mnenje o pomembnosti dosežkov projekta AHA.SI ne samo za našo državo, temveč za širši evropski prostor. Gospoda Cliva Needla smo po konferenci zaprosili za kratek vtis o konferenci in za odziv na proces priprave podlag za strategijo staranja v okviru AHA.SI...

Partnerji projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

V projektu AHA.SI sodeluje več partnerskih organizacij, vodi ga Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.