Vabilo na dogodek: Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših

8. novembra se bo odvijalo spletno strokovno srečanje z naslovom »Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših«. Izključenost in osamljenost starejših, diskriminatorna vedenja, slaba povezanost izvajalcev na področju skrbi za duševno zdravje starejših, slaba zdravstvena in digitalna pismenost ter gmotna prikrajšanost, zlasti pri starejši populaciji žensk, so družbena resničnost.

Namen dogodka, ki se bo odvijal v okviru Nacionalnega programa MIRA je sprožiti razmišljanje in razpravo o tej pomembni tematiki, ki predstavlja globalni javnozdravstveni izziv. V Akcijskem načrtu 2021-2023 so konkretneje aktivnosti opredeljene in usmerjene v: čim boljše vključevanje starejših v življenje v lokalnem okolju, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev formalnih in neformalnih mrež deležnikov, organizacij in programov za spodbujanje vključevanja in zmanjševanja osamljenosti.

Srečanje je namenjeno izvajalcem v zdravstvenem in socialnem varstvu, odločevalcem na državni in lokalni ravni, nevladnim organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi ter vsem zainteresiranim posameznikom.

Dogodek je brezplačen.

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do petka 4.11.2022.

Prijava na dogodek je možna preko naslednje povezave.

Informacije o dogodku: mira@nijz.si

Vljudno vabljeni!


Na spletni strani MIRA je pripravljen  prispevek o spletnem nacionalnem srečanju. Dostopen je na naslednji povezavi.

Do posnetka dogodka lahko dostopate tudi preko Youtube kanala.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.