Prva obeležitev evropskega dne paliativne oskrbe (15. junij 2023)

S staranjem prebivalstva in večanjem bremena nenalezljivih bolezni se potrebe po paliativni oskrbi vse bolj povečujejo. Na podlagi Atlasa paliativne oskrbe ocenjujejo, da bo vsako leto paliativno oskrbo potrebovalo 4,4 milijona ljudi. Na pobudo Evropskega združenja za paliativno oskrbo (EAPC)  letos prvič obeležujemo dan paliativne oskrbe #EUPallCareDay23.

 

 

Vir: Freepik

Z letošnjo akcijo želi EAPC:

1. poudariti paliativno oskrbo kot temeljno za zagotavljanje splošnega zdravstvenega varstva za širšo javnost, strokovnjake in oblikovalce politike v Evropi,

2. podpreti ozaveščenost o paliativni oskrbi med splošno javnostjo, bolniki, strokovnjaki in oblikovalci politik v Evropi, s ključnimi sporočili:

 • Paliativna oskrba je človekova pravica, moralni imperativ in globalna etična odgovornost.
 • Paliativna oskrba je namenjena ljudem vseh starosti in je pomembna pri vseh boleznih v vseh fazah, ne le ob koncu življenja.
 • Paliativna oskrba uporablja celostni pristop k reševanju telesnih, duhovnih in psihosocialnih potreb ljudi, ki živijo v življenjsko omejujočih ali grožajočih stanjih.
 • Paliativno oskrbo v idealnih pogojih zagotavlja multidisciplinarni tim, njen cilj pa je ohraniti ali izboljšati kakovost življenja.

Navajamo še nekaj podatkov v povezavi s paliativno oskrbo:

 • Vsako leto 4,4 milijona ljudi potrebuje paliativno oskrbo [1].  S staranjem prebivalstva in povečevanjem bremena nenalezljivih bolezni se bo potreba po paliativni oskrbi povečevala.
 • Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2014 navedla, da je paliativna oskrba moralni imperativ zdravstvenih sistemov in da jo je treba vključiti v vse ravni zdravstvenega varstva kot del univerzalnega zdravstvenega varstva (WHA 67.19).
 • Po vsej Evropi veliko ljudi ne bo moglo dostopati do paliativne oskrbe ali je ne bo prejelo zaradi neenakostih v zagotavljanju storitev in dostopu do njih.
 • Zaradi neenakega dostopa do paliativne oskrbe lahko bolniki z življenjsko omejujočimi boleznimi, kot so rak in druge nenalezljive bolezni, doživljajo trpljenje, ki ga je mogoče preprečiti in odpraviti.
 • V Evropi obstajajo velike razlike v zagotavljanju, kakovosti in vključevanju paliativne oskrbe v zdravstvene storitve. Ugotovitve kažejo, da v številnih evropskih državah paliativna oskrba ni vključena v nacionalno politiko.
 • Še vedno ostajajo težave z dostopom do osnovnih zdravil, ki se uporabljajo v paliativni oskrbi, vključno z močnimi opioidi za zdravljenje bolečine in drugih simptomov.
 • Izobraževanje in usposabljanje na področju paliativne oskrbe ni rutinsko vključeno v programe izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev  [2].

Z evropskim dnevom paliativne oskrbe želijo združiti deležnike in evropsko skupnost, s katerimi bi delili  vizijo, ki se glasi

»One voice, one vision: A world without preventable suffering where those with life-threatening illnesses and their families have timely access to high quality palliative care as an integral part of the healthcare system«.

"En glas, ena vizija: V svetu brez trpljenja, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, bodo imeli bolniki z življenjsko nevarnimi boleznimi in njihove družine pravočasen dostop do visokokakovostne paliativne oskrbe, ki bo sestavni del zdravstvenega Sistema«.

Vir: https://eapcnet.eu/EU-palliative-care-day/

 

 

Več na naslednji spletni strani.

Pripravile: Andreja Mezinec, Monika Robnik, Mojca Gabrijelčič

 

 [1] EAPC Atlas of Palliative Care in Europe, https://dadun.unav.edu/handle/10171/56787

 [2] European Palliative Care Day 15 June 2023,  blob:https://eapcnet.eu/dd848b21-9409-4f0c-9add-f39fa04cb53f

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.