Pravilno prehranjevanje starejših odraslih (Zbornik prispevkov 3. redega srečanja skupine Javno zdravje v medsektorskih politikah na temo Aktivnega in zdravega staranja)

Pravilno prehranjevanje je eden izmed temeljnih vidikov zdravja, samostojnosti in s tem kakovosti življenja vseh ljudi, še posebej pa starejših odraslih. V okviru 3. rednega srečanja skupine Javno zdravje v medsektorskih politikah na temo Aktivnega in zdravega staranja, smo  skupaj z udeleženci z različnih sektorjev, smo v meseca oktobra 2022 razpravljali o zelo pomembnih izzivih povezanih s prehrano  starejših.

Končno sporočilo je bilo, da nujno potrebujemo skupno povezovanje in sodelovanje, predajo informacij ter medsebojno podporo. Prav tako starejšim odraslim namenjamo premalo pozornosti na področju prehrane.

Več si preberite v nastalem zborniku, ki smo ga pripravili v sodelovanju z avtorji predstavitev.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.