Najava dogodka EIT FOOD HUB Slovenija Challenge lab 2022 »Izziv prehranske oskrbe starejših«

Ali ste vedeli, da se v Sloveniji zelo hitro povečuje delež prebivalstva starejšega od 65 let in posledično zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva? To nas postavlja pred kompleksne družbene in ekonomske izzive. Posebej pomembni izzivi so povezani z zagotavljanjem ustrezne prehranske oskrbe starejših.

 

Vir: https://www.freepik.com

Da bi tudi vi lahko prispevali k boljšemu razumevanju in reševanju teh izzivov EIT Food Hub Slovenija in Biotehniška fakulteta organizirata interaktivni hekaton, na katerem želimo povezati ter angažirane mlade, da bi s pomočjo poznavalcev tega področja iskali nove, originalne uvide v probleme, predlagali inovativne rešitve, ustvarjali družbene inovacije na področju prehrane starejših, vzpostavljali nove poslovne modele za oskrbo starejših na domu ali celo ustvarili inovativna živila za starejše.

Vabijo vas, da sprejmete izziv in se čimprej prijavite na naslednji povezavi.  

Rok prijave je do 20.4.2022

Več o dogodku:

Challenge lab 2022 bo potekal s pomočjo razširjene metode »Design Thinking«! Gre za proces, kjer se s pomočjo razumevanja uporabnika ponovno definira problem in ustvarja inovativne rešitve ter jih testira. Metoda se pogosto uporablja v velikih podjetjih, predvsem pa je uporabna za reševanje težav, ki predstavljajo izziv in so slabše opredeljene, kar je pri izzivu prehranske oskrbe dobrodošlo.

Pridobite dragocene izkušnje in pri iskanju rešitev sodelujte s študentkami in študenti različnih fakultet, poznavalci tega področja ter z tistimi, ki imajo radi reševanje aktualnih družbeno-ekonomskih izzivov.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsak, ki ima rad izzive. Vabljeni študentje različnih fakultet, doktorski študenti, mladi raziskovalci, inovatorji, kreatorji novih idej ter vsi, ki vas zanima področje inovacij in reševanje kompleksnih družbeno-ekonomskih izzivov.

Zakaj se prijaviti?

 • Pridobi super izkušnje pri reševanju realnih kompleksnih izzivov.
 • Sodeluj pri iskanju rešitev za boljši jutri.
 • Oblikuj idejo za ustanovitev lastnega podjetja na zelo aktualnem področju.
 • Nauči se kako povečati uspešnost pri razvoju podjetniške ideje.
 • Pridobi veščine v javnem nastopanju.
 • Spoznaj super ljudi, ki jih zanimajo aktualni družbeni problemi.
 • Poteguj se za privlačne nagrade.

Kje?

EIT Food Hub Slovenija Challenge lab 2022 bo potekal v novi stavbi Biotehniške fakultete AVLA dekanata in dvorani DJH (Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana).

(»Na travniku ob dekanatu bo lepo dišalo! #meat&vege #grill«)

 

Kdaj?

 • 1. srečanje: Začetek Challenge Lab, petek, 22. april 2022, ob 16:00 uri v DJH
  1. Registracija in uvodni nagovor
  2. Strokovna predavanja o problematiki
  3. Delo po skupinah
 • 2. srečanje: Mentorstvo, petek, 6. maj 2022, ob 16:00 uri v DJH
  1. Usmerjanje s pomočjo strokovnih mentorjev
  2. Koraki Design Thinking metode
  3. Delo po skupinah
 • 3. srečanje: Veliki finale petek, 20. maj 2022, ob 16:00 uri v DJH
  1. Predstavitve rešitev pred komisijo
  2. Podelitev nagrad
  3. Pogostitev in neformalno druženje

Obvezna prijava do 20. 4. 2022 preko naslednje povezave. 

Za več informacij pišite na: eit.food.slo@bf.uni-lj.si

 

PROGRAM DOGODKA

 1. srečanje: petek 22.april 2022, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Oddelek za živilstvo, predavalnica DJH

15:45 - 16:00 Registracija udeležencev

16:00 - 16:05 Otvoritveni nagovor

 • izr. prof. dr. Aleš Kuhar, vodja EIT Food Hub Slovenija, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

16:05 - 16:20 Uvod in pozdravni nagovori organizatorjev

 • dr. Ajda Marič, vodja pisarne EIT Food Hub Slovenija
 • prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

16:20 - 17:50 Predavatelji - Vpogled v prehranske izzive starejše generacije

      ●      Alijana Šantej, vodja, Univerza za tretje življenjsko obdobje -

Kakšno je življenje starejših v sodobni družbi

      ●      dr. Alenka Kajzer, namestnica direktorja, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj - Demografski izzivi starajoče populacije

      ●      Hermina Štupar, višja svetovalka, MDDSZ Direktorat za starejše -

Ukrepi in načrti Slovenije na področju skrbi za starejše in deinstitucionalizacija

      ●      asist. Eva Peklaj, klinični dietetik, URI Soča -

Prehranska podpora starostnika

      ●      Laura Perko, pomočnica direktorice, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana -

Izzivi prehranske oskrbe starostnika

      ●      Miha Kranjc, direktor, DEOS -

Uvajanje procesa klinične dietetike na področju institucionalnega varstva starejših

      ●      Peter Pustačnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo, Telekom Slovenije, d.d. - Predstavitev E-oskrba

17:50 - 18:10 Odmor

18:10 - 18:20 Predstavitev izziva zagotavljanja prehranskih potreb starejše generacije

 • Anja Mrhar, mlada raziskovalka, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

18:20 - 20:00 Uvod v metodo Design Thinking in delo po skupinah

 •  doc. dr. Blaž Zupan, Katedra za podjetništvo (namestnik predstojnice katedre), podjetnik, predavatelj in mentor Design Thinking procesa, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljan

 

 1. srečanje: petek 6.maj 2022, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Oddelek za živilstvo, predavalnica DJH

15:45 - 16:00 Prihod udeležencev in registracija

16:00 - 17:00 Strokovni gostje - postavljanje vprašanj

 • izr. prof. dr. Mojca Korošec, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Evgen Benedik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • asist. Eva Peklaj, klinični dietetik, URI Soča
 • Eva Žaberl, dietetik, DEOS
 • Doroteja Kuhar, mentorica Design Thinking procesa, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Nataša Krašovec, področni vodja prodaje; Irena Žolnir, vodja službe za kakovost in higieno; Lidija Čož, vodja kuhinje, SOVITA

17:00 - 17:15 Predstavitev izgleda končne predstavitve

 • Anja Mrhar, mlada raziskovalka, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

17:15 - 17:35 Odmor

17:35 - 18:30 Predstavitev korakov za reševanje izzivov po Design Thinking metodi

 •  doc. dr. Blaž Zupan, Katedra za podjetništvo (namestnik predstojnice katedre), podjetnik, predavatelj in mentor Design Thinking procesa, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani

18:30 - 19:30 Nadaljevanje dela po skupinah

 

 1. srečanje: petek 20.maj 2022, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Oddelek za živilstvo, predavalnica DJH

15:45 - 16:00 Prihod udeležencev in registracija

16:00 - 17:40 Zaključna predstavitev rešitev pred strokovno komisijo

 • izr. prof. dr. Aleš Kuhar, vodja EIT Food Hub Slovenija, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja
 • Peter Pustačnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo, Telekom Slovenije, d.d.
 • Miha Kranjc, direktor, DEOS
 • Hermina Štupar, višja svetovalka, MDDSZ Direktorat za starejše

17:40 - 18:00 Odmor

18:00 - 18:15 Razglasitev nagrajencev, podelitev nagrad in fotografiranje

18:15 - 20:00 Pogostitev in neformalno druženje

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.