Evropsko srečanje o preventivi padcev med starejšimi

Padci med starejšimi so v Evropi in po svetu pomemben zdravstveni izziv. So glavni vzrok poškodb, povezani so z velikimi stroški, smrtnostjo in invalidnostjo. So nadloga starosti, starejših in njihovih najbližjih. Z naraščajočo dolgoživostjo postajajo vse bolj pomembno strokovno, raziskovalno, politično in poslovno področje.

Od 23. do 25. marca je zato v Stuttgartu potekalo srečanje na temo preventive padcev. Odvijalo se v okviru enega najpomembnejših evropskih projektov, ki je namenjen tej tematiki. Projekt "The Prevention of Falls Network for Dissemination" (ProFouND), povezuje 21 partnerjev iz 12 držav in pridružene člane iz 10 držav. Srečanje je dopolnjeval dvodnevni festival, na katerem so bili predstavljeni različni vadbeni in tehnološki dosežki.

Festival preventive padcev

Drugega in tretjega dne je bil namenjen festivalu padcev, mi bi mu rekli semenj o preventivi padcev. Poleg evropskih držav so se ga udeležili tudi predstavniki Avstralije, Nove Zelandije in Kanade, ki s svojim delom pomembno prispevajo k znanju in razumevanju narave padcev med starejšimi. Glavnina vseh raziskovalnih in praktičnih prizadevanj je usmerjena v vse bolj objektivno oceno nevarnosti za padec in beleženje padcev pri posameznikih v kateremkoli okolju. Poleg že obstoječega natančnega beleženja padcev, ki se pripetijo v bivalnih okoljih ustanov za starejše in bolnišnic, lahko torej pričakujemo natančne podatke tudi o padcih, ki ostajajo še neregistrirani in med katerimi je največ tistih, ki se pripetijo v domačih okoljih. To bo mogoče z različnimi telesnimi senzorji, ki jih razvijajo različna podjetja. Senzorji beležijo gibanje s krivuljami, njihove oblike pa opozarjajo na gibanja s pomanjkljivim ravnotežjem, same padce pa izdajajo s prav tako značilnimi oblikami. Senzorjev, ki ne bi povzročali lažnih alarmov, še ni, ob njihovem sedanjem razvoju pa je to le vprašanje časa. S senzorji se dopolnjujejo tudi preventivna razgibavanja. Avstralci, Izraelci in Nemci so prikazali nekaj duhovitih rešitev, kjer se moč, okretnost in ravnotežje na privlačen način dopolnjujejo z vzdrževanjem kognitivnih sposobnosti. Priče smo nastajanju in razvoju ne le velikega raziskovalnega, ampak vse močnejšega poslovnega področja.

Pomen predstavitve Slovenije v tujini

Partnerji in pridruženi člani so se v dosedanjem delu že večkrat srečali. Čeprav so med njimi Avstrijci, Italijani in Madžari o padcih v Sloveniji nimajo informacij, si pa želijo, da bi bila med njimi tudi naša država. Podatkov in aktivnosti v zvezi s padci med starejšimi imamo dovolj, vendar moramo biti z njimi v enaki meri kot doma prisotni tudi v družini evropskih držav, katere člani smo. Pogosto doživljamo, da se Slovenijo zaradi pomanjkanja podatkov presoja slabše, kot je v resnici.

O projektu ProFouND

ProFouND  je z evropskimi sredstvi podprt projekt, namenjen zbiranju, razširjanju in uvajanju najboljših načinov preventive padcev v evropskih državah. Z inovativnimi pristopi želi vplivati na politiko in krepiti preventivo padcev v zdravstvu in socialnih dejavnostih, na komercialnih področjih, med nevladnimi organizacijami in v javnosti oziroma na vseh področjih, ki so povezana s starejšimi. Projekt ima osem delovnih sklopov, od katerih naj omenimo spletno stran, knjižnico virov, bazo podatkov, usposabljanje širiteljev, ICT rešitve in drugo.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.