Delno upokojevanje lahko pomaga pri vzdržnosti pokojnin

Sheme delnega upokojevanja so lahko pomemben del rešitev, ki se nanašajo na izboljšanje trajnosti evropskega pokojninskega sistema. Kljub temu so ne glede na njihov potencial, primeri praks delnega upokojevanja prikazali mešane rezultate. To  navaja pričujoče poročilo Eurofond-a z naslovom: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement.

V Evropi so bile sprejete številne reforme z namenom izboljšati trajnost pokojninskega sistema. Reforme so vključevale tako državne kot delavske pokojninske sisteme. Kljub temu so te reforme naletele na izzive. Zamrznitve in zmanjševanja pokojnine so znižale ustreznost ter zvišale prispevke kar je ustvarilo pritisk na razpoložljive dohodke in stroške dela. Ti ukrepi so v splošnem bili nezaželeni.

Neto učinki odvračanja od zgodnjega upokojevanja in odloženega upokojevanja so prav tako omejeni, in sicer z delavci, ki niso zmožni oziroma niso motivirani delati do zakonsko določene starosti za upokojitev. Delno upokojevanje lahko potencialno da nov zagon, saj dve tretjini Evropejcev meni, da je delno upokojevanje za njih sprejemljivejše kot upokojevanje v celoti.

Praktične izkušnje delnega upokojevanja je analiziral Eurofond ter prikazal mešane rezultate. Delno upokojevanje omogoča podaljšanje delovne dobe za nekatere, zlasti ljudem z zdravstvenimi težavami, nezmožnostjo, obveznostmi povezane z nego bližnjega in fizično ali psihično zahtevnim delom. Vendar pa zmanjšanje ur z delno upokojitvijo za mnoge delavce pogosto odtehtajo povečanje ur z podaljšanjem delovne dobe.

Delavci, ki lahko imajo korist od delnega upokojevanja morajo biti bolj seznanjeni s sistemom. Pri tem mora delno upokojevanje bili prikazano kot bolj atraktivna možnost upokojitve kot zgodnje upokojevanje. Takšni sistemi lahko izpolnjujejo individualne potrebe ali potrebe posameznika po zmanjšanju delovnega časa, pri čemer posamezniku ohranja primeren dohodek.

Eurofond-ovo poročilo prikazuje razvoj sheme delnega upokojevanja v EU in na Norveškem z natančnejšimi analizami v sedmih državah članicah.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.