O projektu

Ime: Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)

Akronim: AHA.SI

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)

Vodja projekta: dr. Mojca Gabriječič Blenkuš

Trajanje: od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016

Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL)

Sofinanciranje: Minitrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Namen projekta AHA.SI je priprava podlag za vključitev v »Strategijo« na treh vsebinskih področjih, in sicer:

  1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi IER);
  2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Emonicum);
  3. Podpora samostojenmu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega (vodi SSZS).

Podlage za oblikovanje ukrepov, indikatorjev in priporočil za reforme bodo temeljile na pregledu literature ter domačih in tujih dobrih praks. S sodelovanjem velikega števila deležnikov bodo vključeni različni vidiki omenjenih področij, kar bo doprineslo k večji možnosti implementacije predlaganih rešitev v slovenskem prostoru.

Dolgoročen cilj projekta je vsem prebivalcem Slovenije z različnimi ukrepi omogočiti bolj aktivno in zdravo starost, kar bo uresničeno tudi skozi boljše povezovanje zdravstvenega in socialnega sistema ter lokalnih skupnosti.

 

 

Ozadje

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, žal pa  temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja. Konec leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu znašal 12,5 %, leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se delež starejših od 65 let povzpel na 35 %, ali celo višje. Danes v svetu najhitreje narašča starostna skupina najstarejšega prebivalstva, torej skupina tistih prebivalcev, ki so že dosegli starost 80 let. Ta starostna skupina...

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.