V pripravi je dokument o financiranju dolgotrajne oskrbe

Dolgotrajna oskrba je področje, ki je v velikem porastu, v prihodnosti pa se bo s staranjem prebivalstva še dodatno širilo. V gospodarsko razvitem svetu se namreč na tem področju v zadnjem času odpirajo številna vprašanja, kako organizirati dejavnost dolgotrajne oskrbe, kako zagotoviti čim boljšo dostopnost storitev tistim, ki jo potrebujejo in kako postaviti sistem, ki bo finančno vzdržen. Glede na to, da v svetu poznamo različne sisteme financiranja in različne modele dolgotrajne oskrbe, v okviru delovnega paketa pripravljamo dokument o financiranju dolgotrajne oskrbe  z vključenimi predlogi možnih rešitev za stabilnost in vzdržnost sistema v Sloveniji.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.