Občina Kanal ob Soči – primer dobre prakse pomoči starejšim ter neformalnim oskrbovalcem

Pred tremi leti so pristopili k projektu Net-age, v okviru katerega so želeli izboljšati koordinacijo med javnimi in zasebnimi interesnimi skupinami ter kakovost staranja svojim občanom in pomagati njihovim oskrbovalcem. S sodelovanjem in partnerstvi na lokalni kot tudi širši ravni uspešno premagujejo vsakdanje ovire na področju oskrbe starejših. Uvedli so inovativne socialne in zdravstvene pristope oskrbe in s tem svojim občanom omogočili bolj  aktivno, zdravo in samostojno staranje.

V projektu so med drugim znižali oskrbno uro pomoči na domu na 3,80 evra, vzpostavili sodelovanje z ZD glede patronažne službe, opravili raziskavo in analizo glede oskrbe starejših (kako živijo ljudje v občini) ter opredelili njihove potrebe. Vzpostavili so povezavo in sodelovanje z vsemi deležniki na področju oskrbe starejših ter omogočili krajanom, da v stiski pokličejo na občino, kjer jim je posredovana informacija kam po pomoč. Prav tako so ponudili možnost drugim organizacijam, da posredujejo svoje kontakte in ponudbe kot možnost nudenja brezplačne ali plačane pomoči uporabnikom. Neformalnim oskrbovalcem je bilo nudeno usposabljanje v obliki desetih srečanj.

Na občini ugotavljajo, da si starostniki povečini želijo oskrbe v domačem okolju.  Zato je potrebno poskrbeti za ustrezno zdravstveno in socialno varnost ter časovno in cenovno dosegljivost storitev za starejšega človeka, ki pomoč potrebuje ter za njegove svojce.

Tu imajo pomembno vlogo pomoči na domu, patronažna služba, neformalni oskrbovalci, medsosedska pomoč, prostovoljci.

Četudi so v občini znižali oskrbno uro pomoči na domu pa slednja nima dovolj kapacitet, da bi zadostila vsem potrebam. In še vedno je (pre)drago. Tako večji del odgovornosti prevzemajo svojci, sicer bi bil sprejem v institucionalno varstvo neizogiben.

Menijo, da bi bilo potrebno ustanoviti takšne oblike varstva za starejše ljudi, kot so dnevni centri, stanovanjske in druge skupnosti, ki ustrezajo merilom sodobnega življenja, omogočajo aktivno preživljanje časa, ohranjajo socialne stike ter primerno socialno in zdravstveno oskrbo.  Predvsem pa, da so za prebivalce in svojce cenovno dosegljivi in vzdržni.

V občini razmišljajo o izgradnji centra, kjer bi lahko pomagali uporabnikom in njihovim svojcem v obliki dnevnega varstva.  Potrebno je namreč spodbujati in pomagati prostovoljcem in drugim inštitucijam, ki pripomorejo k boljšemu življenju onemoglih ljudi. Občina tovrstne dejavnosti podpira in jih financira.

V okviru projekta je bilo zastavljenih kar nekaj ciljev glede na predhodne ugotovitve. Izvedli so več delavnic, predavanj, usposabljanj, konferenc o demenci ter usposabljanj za neformalne oskrbovalce. Na ta način so omogočili ljudem in strokovni javnosti dostop do kvalitetnih informacij in znanj. Ugotavljajo namreč, da imajo ljudje tovrstnega znanja premalo, predvsem praktičnega.

Na občini je organizirana skupina za samopomoč za neformalne oskrbovalce, ki se sestaja enkrat mesečno. Takšne oblike skupin za neformalne oskrbovalce v Sloveniji še ni bilo, sploh ne v izvedbi občine, zato na tem področju predstavljajo pomembno novost in odlično spodbudo ostalim občinam.

Skupine za samopomoč so zelo potrebne. Ljudje, ki oskrbujejo svojce se nimajo kam obrniti. Za kakšno vprašanje že, kaj več pa, skoraj da, ne. Udeleženci na srečanjih najdejo številne odgovore, nasvete in pomoč drugih oskrbovalcev. Glede na to, da trenutno za to dejavnost na občini nimajo dodeljenih nobenih finančnih sredstev jim v okviru te skupine lahko ponudijo le, kolikor je v njihovi moči. V prihodnje načrtujejo še več aktivnosti, ki bodo olajšale delo neformalnim oskrbovalcem. Predvsem, da ne bodo tudi sami zboleli in izgoreli.

V bodoče se želijo še bolj povezovati in sodelovati z vsemi organizacijami, s katerimi bi lahko skupaj naredili še več. Tako za svoje lokalno kot tudi širše okolje.

Model zagotavljanja oskrbe starejših v občini Kanal ob Soči je bil predstavljen tudi na delavnici tretjega strokovnega srečanja projekta AHA.SI.


Občina Kanal ob Soči je poleg omenjenega na področju oskrbe za starejše občane:

  • Izdala in pripravila zgibanko o socialno varstvenih storitvah za starejše. Na ta način je predvsem starejšim olajšala dostop do informacij, ki jih potrebujejo. Prejela so jo vsa gospodinjstva v občini.
  • Občina je skupaj z nevroznanstvenikom, dr. Kavčičem pripravila umovadnico (vaje za upočasnjevanje umskega staranja in demence), ki jo je razdelila različnim organizacijam.
  • Starejši občani lahko za svoje potrebe koristijo šolski avtobusni prevoz. Na ta način so omilili prevoz starejših ljudi do zdravnika in drugih opravkov.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.