Padci v tretjem življenjskem obdobju vse bolj pomembno javnozdravstveno področje

Kako se z naraščanjem starosti spreminja pojavnost padcev?

Katere poškodbe po padcu so najpogostejši vzrok bolnišničnega zdravljenja?

Kako uspešna je lahko preventiva padcev?

Kje se jih pripeti največ?

 

Kako se z naraščanjem starosti spreminja pojavnost padcev?

Starost je sama po sebi dejavnik tveganja za padec in bolj ko smo stari, večja je verjetnost, da iz različnih vzrokov pademo in se pri tem lahko usodno poškodujemo. V starosti okrog 65 let pade vsako leto 30 odstotkov posameznikov, pri 80 in več letih se odstotek poveča na 50. Ker se skupina tistih nad 80 let že danes najhitreje povečuje, v prihodnosti pa jih bo še veliko več, je to tudi sporočilo, da bodo ob nadaljnjih demografskih spremembah padci vse bolj pomembno javnozdravstveno področje.

 

Katere poškodbe po padcu so najpogostejši vzrok bolnišničnega zdravljenja?

Bolnišnično zdravljenje je potrebno v primerih hudih poškodb pa padcih. Med njimi je najpogostejši zlom kolka, sledijo zlomi zapestja, nadlakti in poškodbe glave. Z naraščajočo starostjo se povečuje krhkost kosti, zato je ob padcih zlomov več, njihovo zdravljenje pa je z rehabilitacijo vred daljše. Obravnava hudih poškodb po padcih je pomemben zdravstveni izdatek, ki mu je v primerih, kadar je posledica padca trajna invalidnost, potrebno dodati še strošek stalne oskrbe.

Padci se pripetijo tudi med bolniki v bolnišnicah. Njihovo obvezno registriranje in ukrepanje za njihovo zmanjšanje sodita v vsaki bolnišnici k sistemu vzdrževanja kakovosti.

 

Kako uspešna je lahko preventiva padcev?

Po podatkih in izkušnjah okolij, kjer padcem namenjajo potrebno preventivno pozornost, je njihovo število z nizkimi stroški mogoče zmanjšati za 35 do 40 odstotkov. Uspešna preventiva padcev je v vseh obdobjih starosti celostna kombinacija vzdrževanja moči, okretnosti in ravnotežja, varnih javnih in bivalnih površin in dovolj velike javne podpore. V praksi to pomeni podporo rekreacijskih in drugih različnim starostim prilagojenih oblik fizičnih aktivnosti ter urbane in bivalne kulture. Ob javni podpori pa je razpršene preventivne aktivnosti mogoče povezati v učinkovit nacionalni preventivni program.

V novejšem času v preventivi padcev veliko obetajo senzorji gibanja, ki se vse bolj izpopolnjujejo in ki bodo z vse večjo uporabo krepili tudi preventivno zavest javnosti.

 

Kje se pripeti največ padcev?

Zaradi visoke povprečne starosti stanovalcev se največ padcev pripeti v domovih starejših občanov (DSO). V povprečju je v enem letu padcev vsaj toliko, kolikor je stanovalcev. Tudi sicer ljudje v visoki starosti najpogosteje padejo doma, a ne tako pogosto kot v DSO. V organiziranih okoljih DSO je vsak padec mogoče opredeliti zelo natančno, pri padcih v domačih stanovanjih to ni mogoče. V Sloveniji ni predpisa, ki bi DSO zavezoval k obveznemu beleženju vseh padcev na enotnem obrazcu. Večina DSO jih sicer beleži, vendar vsak po svoje, s čimer izgubljamo možnost nadzora in boljšega razumevanja narave posameznih okoliščin, v katerih se padci pripetijo in s tem bolje usmerjene preventive tudi izven DSO čeprav bi nas to zelo malo stalo.

DSO so pravi laboratoriji za proučevanje padcev med starejšimi, zaposleni v njih imajo na tem področju največ znanja in izkušenj, ki bi ga lahko posredovali še drugim.

Odgovarjal je dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum za zdravo in aktivno življenje.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.