Opolnomočenje - delavnica na 3. strokovnem srečanju

Na tretjem mednarodnem strokovnem srečanju projekta AHA.SI, 17. in 18. junija 2015, smo poleg predstavitve dobrih praks v ospredje postavili izmenjavo mnenj deležnikov, ki je potekalo tudi v delovnih skupinah po posameznih vsebinskih sklopih.

Predstavitev "Položaj starejših v Sloveniji in možne poti za izboljšanje" ter gradiva z delavnice "Demografski prehod v Sloveniji, starejši, zdravje, bivanje in transport" najdete med spodnjimi dokumenti.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.