Okvir za sodelovanje pri pobudah za aktivno in zdravo staranje

Demografske spremembe so velik družbeni izziv v večini industrijskih držav. Zahtevajo skupna prizadevanja različnih deležnikov, vključno z javnimi organi, industrijo, akademskimi krogi in civilno družbo na vseh področjih politike, v podporo aktivnemu in zdravemu staranju (AZS). Ta izziv je v alpskem prostoru še večji zaradi posebnih značilnosti tega območja, vključno s precejšnjimi regionalnimi razlikami v demografskih spremembah in napovedih rasti prebivalstva, kar na koncu zahteva prilagojene ukrepe za spodbujanje AZS.

V sklopu projekta ASTAHG sta partnerja projekta Center za etiko in raziskave revščine na Univerzi v Salzburgu, Avstrija (Centre for Ethics and Poverty Research at University of Salzburg) in Evropski center za socialno politiko in raziskave, Avstrija (European Centre for Social Welfare Policy and Research), pripravila poročilo ˝Okvir za sodelovanje pri pobudah za AZS˝. Slednje zagotavlja pregled dela, opravljenega v okviru enega izmed delovnih paketov projekta.

Namen tega dokumenta je zlasti prikazati, kako se posamezni izsledki medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, za zagotavljanje celovitega okvira ocene vodenja projekta AZS in medsektorske podpore pri odločanju znotraj mednarodnega upravnega odbora ASTAHG za AZS.

Člani NIJZ delovne skupine projekta ASTAHG smo ocenili, da pripravimo prevod dokumenta, predvsem  zaradi boljšega vpogleda v metodologijo projekta ASTAHG, prihajajočih demografskih sprememb in na tak način podpremo aktivnosti za medsektorsko sodelovanje na področju tematik AZS na teritorialnih področjih, ki bodo  v prihodnosti neizbežne.

Poročilo je prevedeno v slovenski jezik, in je dostopno na naslednji povezavi.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.