Aktualno

Zbornik poročil regijskih aktivnosti in srečanj območnih enot NIJZ za leto 2020 na področju staranja

Pred vami je zbornik v katerem so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2020. Posebno pozornost smo v letu 2020 namenili soočanju starejših z epidemijo COVID-19.

Projekt ASTAHG dosegel cilj

16. aprila 2021 se je uradno zaključil mednarodni Projekt ASTAHG »Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru«. Projekt se je pričel 16. aprila 2018, sodelovalo je devet projektnih partnerjev in dvajset zunanjih opazovalcev. Podpiral ga je program Interreg Alpine Space, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Zaključna konferenca projekta ASTAHG

13.4.2021 je potekala mednarodne konferenca z naslovom "Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy Ageing". Namen je bil predstaviti rezultate projekta, združiti ključne deležnike za izmenjavo znanj ter razpravljati o izzivih in rešitvah za izboljšanje kakovosti življenja starejših na odmaknjenih področjih ter predstaviti prihodnje usmeritve strategij AHA na makroregionalni in evropski ravni.

Vabilo na zaključno konferenco projekta ASTAHG

Projektni partnerji  projekta ASTAHG Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru  organiziramo mednarodno zaključno konferenco projekta.

Okvir za sodelovanje pri pobudah za aktivno in zdravo staranje

Demografske spremembe so velik družbeni izziv v večini industrijskih držav. Zahtevajo skupna prizadevanja različnih deležnikov, vključno z javnimi organi, industrijo, akademskimi krogi in civilno družbo na vseh področjih politike, v podporo aktivnemu in zdravemu staranju (AZS). Ta izziv je v alpskem prostoru še večji zaradi posebnih značilnosti tega območja, vključno s precejšnjimi regionalnimi razlikami v demografskih spremembah in napovedih rasti prebivalstva, kar na koncu zahteva prilagojene ukrepe za spodbujanje AZS.

Odziv na Zeleno knjigo o staranju - Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in odgovornosti

Evropska komisija je konec januarja 2021 predstavila zeleno knjigo za začetek široke politične razprave o izzivih in priložnostih starajoče se evropske družbe. S to zeleno knjigo se začenja 12-tedensko javno posvetovanje.

Poročilo raziskave o mnenju deležnikov na področju AZS

Projekt ASTAHG, katerega slovenski partner je NIJZ, je podprt s strani programa Interreg Alpine Space. Cilj projekta je izboljšati zmogljivosti in upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja (AZS) ter olajšati prenos inovacij in pobud znotraj alpskega prostora.

Napovednik poročila raziskave o mnenju deležnikov na področju AZS

Cilj projekta ASTAHG je izboljšati zmogljivosti upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja (AZS) ter olajšati prenos inovacij in pobud znotraj alpskega prostora. ASTAHG bo regijskim vladam alpskega sveta pomagal pri implementaciji in spremljanju njihovih politik AZS, lokalnim vladam pri identifikaciji najustreznejših pobud v njihovem okolju. Socialnim inovatorjem bo preko lokalnih in mednarodnih virov financiranja pomagal pri razvoju storitev in izdelkov. V okviru projekta je ustanovljen nadnacionalni upravni odbor AHA za usklajevanje in oceno regionalnih politik, objavljen bo tudi nabor dobrih praks in inovacij za načrtovanje novih politik in pobud na področju AZS.

Srečanje deležnikov v okviru projekta ASTAHG

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 2. decembra organiziral drugo srečanje deležnikov v okviru projekta ASTAHG (Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy Ageing). Projekt podpira program Interreg Alpine Space, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in  se je pričel leta 2018. Nacionalni inštitut za javno zdravje je eden od devetih projektnih partnerjev iz petih držav (več na naslednji povezavi).

Aktivno in zdravo staranje v odmaknjenih področjih (projekt ASTAHG)

Alpsko regija je eden največjih naravnih, gospodarskih in proizvodnih prostorov v Evropi z več kot 80 milijoni prebivalcev (16% prebivalstva EU) in ena najbolj privlačnih turističnih regij. Alpska regija vključuje pet držav članic Evropske unije in dve državi izven območja EU, ki se nahajata v osrčju edinstvene in znamenite gorske verige v središču Evrope. Številne regije na območju Alp sodijo med najbolj razvite na svetu, vsekakor pa je treba upoštevati dejstvo, da tudi alpski prostor zaznamujejo območja in regije, ki se nahajajo v vse prej kot zavidljivem položaju. 

Srečanje s partnerji projekta ASTAHG v Marseillu

V začetku decembra, je v Franciji, v mestu Marseille potekalo četrto srečanje partnerjev projekta ASTAHG - Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru.

Priložnosti za aktivno in zdravo staranje v alpskem prostoru

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru območnih enot Nova Gorica in Kranj organiziral konferenco z mednarodno udeležbo, z naslovom: "Priložnosti za aktivno in zdravo staranje v alpskem svetu".

Vabilo na okroglo mizo na F3ŽO - »Podpora samostojnemu življenju doma s sodobnimi storitvami in naprednimi tehnološkimi rešitvami«.

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize z naslovom »Podpora samostojnemu življenju doma s sodobnimi storitvami in naprednimi tehnološkimi rešitvami«, ki bo v sredo, 2. oktobra, ob 9.30, v dvorani M3 Cankarjevega doma v Ljubljani.Okrogla miza se bo odvijala v okviru strokovnih prireditev 19. Festivala za 3. življenjsko obdobje, v soorganizaciji s Slovenskim društvom za medicinsko informatiko.

 

Vabilo na dogodek: Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru

Z vse večjim deležem starejših ljudi, politični odločevalci v regijah alpskega sveta (AS) spodbujajo politike aktivnega in zdravega staranja (AHA). Da bi temo kar najbolj učinkovito obravnavali, bi morali organi različnih sektorjev (od zdravstva do transporta) uskladiti svoja prizadevanja in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci. Oblikovanje, izvajanje in vrednotenje javnih politik na odmaknjenih področjih predstavlja izziv na različnih nivojih. Posvetili  se jim bomo na regijskem ASTAHG dogodku, na katerega vas vljudno vabimo.

Srečanje s projektnimi partnerji projekta ASTAHG v Trentu

Konec meseca maja je v Italiji v mestu Trento potekalo drugo srečanje projektnih partnerjev projekta ASTAHG-Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru.

Zbornik poročil regijskih aktivnosti in srečanj Območnih enot NIJZ za leto 2018 na področju staranja

V pričujočem dokumentu so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2018.

Izdali smo znanstveno monografijo z naslovom Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo kot nadgradnjo aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta AHA.SI, izdali znanstveno monografijo z naslovom Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost. Njen namen je predstaviti krepitev zdravja v obdobju zaključevanja poklicne kariere. Pri tem smo želeli na področju priprav starejšega posameznika na spremembe, ki se v njegovem življenju dogajajo ob upokojitvi, orisati stanje v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru ter oblikovati sistematične predloge političnih ukrepov za večje opolnomočenje ljudi, ki zapuščajo delovno aktivno življenje.  

Slovensko zdravstvo z veliko inovacijami, vendar z malo dolgoročnih in celovitih ukrepov

Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede UL je v oktobru 2018 v Ljubljani gostil 6. mednarodno strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All). NIJZ je na dogodku predstavil stanje rešitev eZdravja v Sloveniji.

Zbornik poročil regijskih aktivnosti in srečanj območnih enot NIJZ za leto 2017 na področju staranja

Tudi v letu 2017 so bile območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivne na temah aktivnega in zdravega staranja.

Več o pestrem naboru dogajanja si lahko preberete na naslednji povezavi.

Izšla je prva številka nove revije Javno zdravje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je izšla prva številka nove revije Javno zdravje. Posvečena je tematiki staranja, med pestrimi temami se avtorji lotevajo tako demografskih sprememb kot izzivov na regijskem nivoju, multimorbidnosti in porabe zdravil, imunosenescence in cepljenja ter varnosti živil za stareše, do bolj stigmatiziranih tem kot je revščina starejših žensk in demence, a vendar tudi novih in pozitivnih, kot sta prastarševstvo ter medsebojnimi vplivi modrosti, ustvarjalnosti in obvladovanja stresa. Revija je dostopna na TEJ POVEZAVI. V njej boste našli tudi rubriko Perspektive, v kateri želimo prikazati določeno tematiko iz različnih zornih kotov. V tokratni številki je posebej izpostavljena krhkost. Veste, kako jo opredeljujemo in kako gledmao nanjo? Več si lahko preberete na TEJ POVEZAVI:

Vljudno vabljeni k branju in spremljanju. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela strategijo dolgožive družbe

Vlada Republike Slovenije je julija 2017 sprejela strategijo dolgožive družbe, pri priprave katere so bili kot podlage upoštevani tudi izdelki projekta AHA.SI. Strateški dokument v viziji, temeljnih ciljih in štirih stebrih prinaša odgovore na demografske izzive, ki čakajo našo družbo že danes in še bolj v prihodnosti.

 

Spletni informacijski center za integrirano oskrbo in nove modele oskrbe

Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (DG SANTE) razvija spletni informacijski center za integrirano oskrbo in nove modele oskrbe (DG SANTE's online resource centre for Integrated Care and New Care Models). 

Kazalnik blagostanja v kasnejšem življenju /Index of Wellbeing in Later Life

Ker ni splošno priznane definicije blagostanja in jo je mogoče napačno interpretirati s "kvaliteta življenja" in  "življenjsko zagovoljstv0", so na podlagi pregleda literature postavili definicijo blagostanja. Blagostanje "odgovarja" na vprašanje: Kako dobro se počutijo (starejši) ljudje?

Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni

Izšla je publikacija Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je razvil pristop sodelovanja z deležniki in razširil kapaciteto znanja na področju aktivnega in zdravega staranja v javnem zdravju v Sloveniji. Pridobljeno znanje in dobre izkušnje smo v letih 2015 in 2016 razširili iz nacionalnega na regijski nivo. 

Delno upokojevanje lahko pomaga pri vzdržnosti pokojnin

Sheme delnega upokojevanja so lahko pomemben del rešitev, ki se nanašajo na izboljšanje trajnosti evropskega pokojninskega sistema. Kljub temu so ne glede na njihov potencial, primeri praks delnega upokojevanja prikazali mešane rezultate. To  navaja pričujoče poročilo Eurofond-a z naslovom: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement.

Študijski obisk EuroHealthNet-a v Ljubljani

Nacionalni inštitut za javno zdravje je od 4. do 6. julija gostil študijski obisk EuroHealthNet-a (http://eurohealthnet.eu/), ki so se ga udeležili strokovnjaki nacionalnih inštitutov iz Grčije, Madžarske, Nizozemske Poljske, Portugalske in Škotske ter predstavniki družbenih dejavnosti iz mestnih okrožij Rige in Kenta.

Projekt AHA.SI, Aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu ter predupokojitvene aktivnosti, predstavljene na 24. kongresu ADMA.

Od 19. do 21. maja 2016 je v Portorožu potekal 24. kongres ADMA, ki že od leta 1992 uspešno predstavlja nove prakse in znanja ter povezuje vse, ki delujejo na področju administracije in menedžmenta. Letos je svoje aktivnosti na področju staranja v okviru projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) prestavil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Infografika: Kako se bomo v Sloveniji starali?

V okviru projekta smo pripravili razična promocijska gradiva, med drugim tudi infografiko Kako se bomo v Sloveniji starali?

Na voljo tudi v pdf obliki. Za prikaz klikni "preberi več".

Infokartice

Promocijsko gradivo v obliki vprašanj in odgovorov. Na voljo tudi v pdf obliki. Za prikaz klikni "preberi več". 

Clive Needle, EuroHealthNet - komentar na zadnje srečanje in projekt AHA.SI

Na povezovalnem srečanju se nam je pridružil pomemben gost, gospod Clive Needle, direktor organizacije EuroHealthNet. Na kratko nam je predstavil organizacijo, iz katere prihaja, njihovo vlogo v oblikovanju evropskih politik ter podal mnenje o pomembnosti dosežkov projekta AHA.SI ne samo za našo državo, temveč za širši evropski prostor. Gospoda Cliva Needla smo po konferenci zaprosili za kratek vtis o konferenci in za odziv na proces priprave podlag za strategijo staranja v okviru AHA.SI projekta. Njegov komentar navajamo v nadaljevanju v originalu.

Demografske spremembe in staranje populacije so neizogibni izziv naše družbe, dotaknile se bodo naših družin in vsakega od nas.

Povezovalno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI), kjer smo povezali predstavnike lokalnega in nacionalnega nivoja,  je potekalo 27. januarja 2016 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

Povezovalno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

Pripravili smo še en AHA.Si dogodek, ki nam bo pomagal ne le RAZUMETI, ampak tudi ZAČUTITI, kakšne spremembe v odnosu do staranja naša družba potrebuje. Verjamemo, da bomo skupaj uspešni tudi pri iskanju poti, kako te SPREMEMBE ZAŽIVETI za dobro vseh generacij, za dobro nas vseh.

Projekt AHA.SI predstavljen na 1. regijskem srečanju v Novi Gorici

Na goriškem se je 24. 11. 2015 odvijalo 1. Regijsko srečanje »Izzivi staranja v novogoriški regiji. Srečanje je bilo namenjeno predhodno identificiranim deležnikom, ki so bili prepoznani  kot ključni informatorji  v novogoriški regiji, z dobrim vpogledom v življenje, obstoječo problematiko in potrebe starejših odraslih na regijski ravni, ki jih zanima staranje. 

Četrta, zaključna konferenca projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

18. novembra 2015 smo organiziral zaključno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), na katerem smo udeležencem predstavili predloge ukrepov za strategijo staranja za Slovenijo in skupaj razmislili, kateri ukrepi bodo predstavljali učinkovite podlage za strategijo staranja, ki jih bo mogoče uspešno implementirati v naši državi.

Zaključni dokumenti projekta s predlogi ukrepov

Zadnja konferenca je namenjena pregledu predlaganih rešitev na področju podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, predupokojitvenih aktivnosti, preventive padcev, dolgotrajne oskrbe in drugih izbranih tem v programu. Vsi predlogi, ki so v gradivih bodo izpostavljeni javni razpravi in iskanju konsenza med udeleženci iz različnih sektorjev in strokovnih področij dela.

Del konference bo namenjen izključno vašim vprašanjem, zato vas vabimo, da nam postavite vprašanja in jih pošljete na naslov aha.si@nijz.si.

Vabljeni k pregledu gradiv s predlogi ukrepov posameznih vsebinskih sklopov. 

Video - Skupaj še korak dlje

Ker živimo dlje in imamo manj otrok, se bo delež starejših državljanov povečal. Hkrati se bo zmanjšal delež delovno aktivnega prebivalstva. Takšen demografski razvoj predstavlja nove izzive tako na družbenem kot tudi na javnofinančnem področju. Oglejte si video, ki ga je pripravila Evropska komisija na temo demografskih sprememb in staranja prebivalstva. Skupaj še korak dlje!

Bilten JESEN 2015

V tokratni številki biltena smo odgovorili na nekatera vprašanja s področja zaposlovanja starejših odraslih, dolgotrajne oskrbe kot novi veji na področju socialne varnosti, padcev in aktivnosti, ki ustvarjajo pogoje za uspešen prehod v pokoj. Želimo vam prijetno branje.

Če želite prejemati bilten po elektronski pošti v zgornjem levem kotu kliknite "subscribe".

Bilten JESEN 2015

Okrogla miza na Festivalu za tretje življenjsko obdobje - F3ŽO

29.9.2015 ob 12:20 - 13:50 bomo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) izvedli okroglo mizo, kjer bomo spregovorili o izzivih demografskih sprememb skozi prizmo projekta AHA.SI ter soočili poglede različnih generacij v iskanju skupnih rešitev.

Pridružite se nam v dvorani M3.

V kateri državi se je najlepše starati? Slovenija v prvi tretjini med najbolj razvitimi v svetu

Na lestvici Global Age Watch Index 2015, ki jo je 9. septembra 2015 objavila mednarodna organizacija Help Age International, je za staranje najbolj prijazna država Švica, pred Norveško, Švedsko, Nemčijo in Kanado.

Clive Needle iz EuroHealthNet objavil blog o 3. strokovnem srečanju AHA.SI v Ljubljani

Vabljeni k branju bloga, ki ga je o tretjem strokovnem srečanju projekta AHA.SI objavil udeleženec srečanja, vodilni v EuroHealthNet, Clive Needle.

3. strokovno srečanje AHA.SI: Staranje prebivalstva – kako izbrati učinkovite ukrepe?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju s projektnimi partnerji organiziral dvodnevno mednarodno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), na katerem so domači in tuji strokovnjaki predstavili možnosti izvajanja ukrepov na različnih projektnih področjih.

Nacionalna izjava k poročilu o pravici do zdravja, kontekst starejših

15. junija teden se v Ženevi začenja 29. zasedanje Sveta za človekove pravice. Na zasedanju bo med drugimi predstavljeno in obravnavano tudi poročilo posebnega poročevalca za pravico do vsakogar do najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in psihičnega zdravja, Dainiusa Pūrasa. V razpravi bo sodelovala tudi EU, posamezne članice pa se lahko odločijo sodelovati v razpravi v nacionalnem svojstvu in priporočijo posebnemu poročevalcu področja, v katera naj se usmeri v prihodnje.

Poročilo evropskega srečanja na temo strategije izziva starajoče se družbe

Od 9. - 10. marca 2015 je v Bruslju potekalo evropsko srečanje na temo strategije izziva starajoče se družbe. Srečanja se je udeležila tudi dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer je vodila okroglo mizo na temo prehrane in starostne krhkosti. Sklepi in ugotovitve  celotnega srečanja bodo pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju na tem področju.

Strokovna ekskurzija predstavnikov SSZS na Nizozemsko

Delovna skupina AHA.SI za dolgotrajno oskrbo se je v mesecu oktobru 2014 srečala s predstavniki organizacij ActiZ in EHASA iz Nizozemske. Na delovnem srečanju v Sloveniji so predstavili tamkajšnji sistem dolgotrajne oskrbe in izzive, ki jih prinaša prihajajoča reforma. Ker je delovni sestanek odprl številna nova vprašanja, ki so pomembna tudi za slovenski sistem dolgotrajne oskrbe, se je skupina deležnikov (direktorji domov starejših občanov) odločila, da sredi maja 2015 pripravi strokovno ekskurzijo na Nizozemsko. 

 

Evropsko srečanje o preventivi padcev med starejšimi

Padci med starejšimi so v Evropi in po svetu pomemben zdravstveni izziv. So glavni vzrok poškodb, povezani so z velikimi stroški, smrtnostjo in invalidnostjo. So nadloga starosti, starejših in njihovih najbližjih. Z naraščajočo dolgoživostjo postajajo vse bolj pomembno strokovno, raziskovalno, politično in poslovno področje.

Od 23. do 25. marca je zato v Stuttgartu potekalo srečanje na temo preventive padcev. Odvijalo se v okviru enega najpomembnejših evropskih projektov, ki je namenjen tej tematiki. Projekt "The Prevention of Falls Network for Dissemination" (ProFouND), povezuje 21 partnerjev iz 12 držav in pridružene člane iz 10 držav. Srečanje je dopolnjeval dvodnevni festival, na katerem so bili predstavljeni različni vadbeni in tehnološki dosežki.

AHA.SI predstavljen na motivacijskih dnevih Kluba tajnic Severne Primorske

Od 31. januarja do 1. februarja 2015 so v organizaciji Kluba tajnic Severne Primorske,  v Goriških Brdih, potekali 12. motivacijski dnevi (MOD) Zveze tajnic Slovenije. Na srečanju je bil predstavljen projekt AHA.SI, in sicer predupokojitvene aktivnosti v Sloveniji in preliminarni rezultate ankete Aktivno in zdravo staranje DM. Udeleženke srečanja so izrazile podporo in pripravljenost sodelovanja pri projektu AHA.SI, saj se zavedajo pomena predupokojitvenih aktivnosti.

Predstavitev najdete v priponki.

Bilten AHA.SI

Izdali smo tretji bilten projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, v katerem najdete zadnje novosti projekta posameznih delovnih sklopov. Vabljeni k branju ter k prijavi na elektronske novičke (klik na spodnjo povezavo nato levo zgoraj "subscribe").

Bilten pomlad 2015

Prvi in drugi bilten sta v priponki.

Drugi strokovni posvet projekta

8. januarja 2014 je potekal drugi strokovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), ki se ga je udeležilo več kot 150 strokovnjakov iz različnih sektorjev. Udeleženci so podali svoja stališča in poglede na izzive starajoče se družbe. Spregovorili so še posebej o trgu dela in upokojevanju, preventivi padcev, pripravi na starost ter dolgotrajni oskrbi. Projekt, pri katerem sodelujejo številni partnerji, vodi in koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Povezovanje in soočenje mnenj

V projektu AHA.SI posebno pozornost namenjamo povezovanju različnih skupin in posameznikov, ki jih zanima problematika aktivnega in zdravega staranja ter z njo povezane vsebine. V luči tega smo v jeseni 2014 organizirali več srečanj z različnimi deležniki, ki so botrovala soočenju mnenj in stališč do vsebin, obravanvanih v posameznih vsebinskih področjih.        

Aktivnosti na področju trga dela in upokojevanja

V zadnjih mesecih smo nadaljevali z analizo in evalvacijo trenutnih razmer in projekcij na trgu dela, kakor tudi z razvojem, nadgradnjo in predlogom institucionalizacije metodološkega pristopa in orodij na področju pokojninskega sistema v Sloveniji. Z European Centre for Social Welfare Policy and Research iz Dunaja smo podpisali pogodbo, v okviru katere bo center pomagal pripraviti nabor ukrepov, s katerimi bi spodbudili podaljšano zaposlovanje v Sloveniji.

Prvi delovni posvet projekta AHA.SI

17. junija 2014 je potekal prvi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji. Projekt se je začel 1. marca 2014 in bo trajal dve leti. Njegov namen je priprava podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji (»Strategija«), ki jo načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ). Delovnega posveta se je udeležilo več kot 120 strokovnjakov iz različnih sektorjev, ki so prispevali k pripravi usmeritev za nadaljnje delo na projektu.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.