Pomen celovite preventive padcev

V javnem zdravstvu je preventiva lahko izolirana in ciljana, kakršno je npr. cepljenje proti posamezni nalezljivi bolezni, kjer z enkratnim dejanjem dosežemo cilj, ali pa je celovita, kar pomeni, da je trajna in povezuje več aktivnosti na različnih področjih. Padci so posledica in kazalnik številnih bolezni, stanj ali okoliščin in jih zato preventivno ni mogoče obravnavati samo z enim ukrepom ali le na enem nivoju.

Vzroki za starost značilnih bolezenskih stanj, ki so povezana z večjim številom padcev, so različni, zato je njihova preventiva večsmerna; poleg vzdrževanja oziroma krepitve moči, okretnosti in ravnotežja kot osnovnega preventivnega ukrepa, so preventivne aktivnosti povezane še z urejeno bazo primerljivih in preverljivih podatkov, dostopnostjo in solidarnostjo zdravstva, dobrim zdravstvenim nadzorom starostnih bolezni, aktivno socialno vključenostjo starejših, starosti prijaznimi okolji in učinkovito podporo vlade. Vse to pomeni, da ima preventiva padcev med starejšimi širše družbeno poslanstvo. Aktivno vključuje številne deležnike, vsakogar na način, ki je povezan z njegovimi zmožnostmi in odgovornostmi. Je premik k bolj zdravi in odgovorni družbi, krepi zdravstveno pismenost in kulturo ter spodbuja usklajeno javno-zdravstveno in družbeno reševanje s padci povezanih izzivov. Posledica ni le manj padcev, ampak bolj zdravi in dalj časa neodvisni starejši posamezniki.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.